PKK – O co chodzi?

PKK

Każdy kandydat na kierowcę, musi mieć utworzony tzw. PKK, czyli Profil Kandydata na Kierowcę. Jest to elektroniczny dokument, który jest generowany w systemie przez wydział komunikacji starostwa powiatowego. Jest on potrzebny dla szkoły jazdy w której kursant będzie odbywał szkolenie oraz jest również niezbędny do ustalenia egzaminu państwowego. Zawiera on dane i informacje identyfikujące osobę ubiegającą się o wydanie prawa jazdy.Uzyskuje się go w Starostwie Powiatowym podlegającym miejscu zameldowania kursanta. Osoby zameldowane w powiecie chrzanowskim odbierają PKK w starostwie w Chrzanowie ul. Partyzantów 2, natomiast osoby zameldowane w powiecie oświęcimskim- w Oświęcimiu ul. Stanisława Wyspiańskiego 10. Dokument ten (czyli kartka papieru z wydrukowanym numerem PKK dla danego kursanta)wydawany jest na miejscu i bezpłatnie.

Dokumenty jakie są wymagane przy wizycie w wydziale komunikacji, w celu uzyskania numeru PKK:

– wypełniony wniosek o wydanie prawa jazdy (dostępny w starostwie, do wypełnienia na miejscu)
– dokument tożsamości (w starostwie w Chrzanowie: dowód osobisy lub paszport, w starostwie w Oświęcimiu: dowód osobisty, paszport lub legitymacja szkolna)
– orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców) – oferujemy takie badania u nas w OSK „Speed”
– jedna wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wymiarze 3,5 cm x 4,5 cm – zdjęcie z przodu
– pisemna zgoda rodzica lub opiekuna, jeżeli osoba nie ukończyła 18 lat (do pobrania w biurze „Speed”)

Pobrania numeru PKK w starostwie w Chrzanowie musi dokonać kursant osobiście, natomiast w Oświęcimiu może pobrać ktoś inny za upoważnieniem.

Badania lekarskie można zrobić przez uprawnionego lekarza u nas w ośrodku, organizujemy je co pewien czas, tak więc przed przyjściem do naszej szkoły nie musisz mieć już wyrobionego PKK. Przyjdź, zapisz się, zabierz podręczniki oraz testy do nauki, a my poinformujemy kiedy odbędą się badania lekarskie. Po badaniach otrzymasz druk na zgode rodziców potrzebny do pobrania PKK (jeśli nie masz 18 lat), następnie wyrobisz w starostwie Profil Kursanta i po otrzymaniu go prosimy o niezwłoczne podanie tego numeru do nas do biura lub o przekazanie go telefonicznie do właściciela OSK „Speed” –Tomasz Rapka – tel. 604-126-887 (w razie pytań proszę dzwonić na ten numer).

Godziny pracy starostwa w Chrzanowie (tel.32 625 79 19)
Poniedziałek: 7:00 – 17:00
Wtorek: 7:00 – 15:00
Środa: 7:00 – 15:00
Czwartek: 7:00 – 15:00
Piątek: 7:00 – 13:00

Godziny pracy starostwa w Oświęcimiu (tel. 33 844 96 30)
poniedziałek 07:30–15:00
wtorek 07:30–16:30
środa 07:30–15:00
czwartek 07:30–15:00
piątek 07:30–13:30